Sunday, 10 July 2011

Syariat untuk Selamat

Allah turunkan syariat yang serba sempurna utk manusia akhir zaman yang kehidupan mereka terlalu kompleks. Syariat yang perinciannya sangat mendalam & praktikal, tak ada seumpamanya dalam agama lain. Syariat yang menyediakan solusi untuk setiap persoalan & permasalahan manusia. Syariat yang menyeimbangkan tuntutan hidup dunia, dan kehidupan panjang di akhirat sana. Kalaulah segala perkara dan cara pengurusan hidup ditinggalkan pada manusia dan akalnya yang terbatas, nescaya tak akan ke mana. Bilion bilion manusia, dengan perbezaan hakikat, fikiran dan cara hidup. Kita tak akan mencapai satu kata sepakat secara mutlak, melainkan semuanya tunduk dan akur dengan arahan Sang Pencipta :)

No comments:

Post a Comment